bildet viser Atle som smiler

Gunstige priser og god service

Det er vårsprett hos Aasum Bil. Henvendelsene er mange for å klargjøre bilen for våren og sommeren og selvsagt sjekke at alt er OK etter en drøy vinter. Atle Aasum er opptatt av at han og medarbeiderne viser nøyaktighet og at de sjekker der det er nødvendig.

Her er det stor kompetanse innen alle ledd- Og når mekanikerne noen ganger tar interne hastemøter inne på verkstedgulvet, ja, da skjønner vi at nettopp noe på den eller den bilen virkelig får den beste vurderingen og kontrollen. Å konferere med hverandre sier litt om hvor bra resultatene blir.

EU-kontroll

Hos Aasum Bil foretar de selvsagt EU-kontroll. – Vi gjør alt etter boka, vi er selvsagt et godkjent EU-verksted, og vi har hele tiden dialog med kunden hvis vi skulle oppdage noe som kan kose litt ekstra, understreker Atle Aasum. Dette setter kundene stor pris på. Mange tar også kontakt med oss hvis de skjønner at det er noe som «rakler» eller noe som ikke stemmer med bilen. I Norge har vi et ganske godt voksent bilhold, og det er derfor vi ser at service og EU-kontroll er et segment som er viktig å ta vare på. -Bileierne er veldig flinke til å følge opp selv, og vi gir råd og veiledning underveis, legger Atle til.