Bildet viser av Atle

Nye regler for EU-kontroll

8. februar blir det innført nye regler for EU-kontroll. Nå kan du bare glemme siste tall i registreringsnummeret. Heretter blir det dato for førstegangsregistrering eller siste gjennomførte EU-kontroll som teller.

Det er likevel ingen grunn til å rive seg i håret over nok en regelendring i EU-kontrollene, eller Periodisk kjøretøykontroll (PKK) som det egentlig heter. 

– Det er bare en ting som er viktig å huske på før de nye reglene blir innført, nemlig at dagens system gjelder helt til neste kontroll er gjennomført, beroliger daglig leder Atle Aasum hos Aasum Bil AS.

– Hvis bilen din for eksempel skal til EU-kontroll til sommeren, så gjelder det fortsatt. Men deretter vil du få en ny frist basert på det nye regelverket.

Daglig leder Atle Aasum forteller at alle hans mekanikere oppfyller de nye kravene.

Mer fleksibel ordning

Hensikten med det nye regelverket er å gi mer mer fleksibilitet til bileierne.  Nå kan du nemlig gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen.  Kontrollintervallene blir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år.

– Med de nye reglene kan du selv bestemme når og hvor ofte du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen, forteller Atle Aasum.

– Nå vil alle få tilsendt et påminnelsesbrev fra Statens Vegvesen to måneder før den endelige kontrollfristen. Du bør likevel beregne god tid før fristen til å få godkjent kontrollen og gjennomføre eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Krav til personlig godkjenning

Det er ikke mer enn et par år siden sist EU innførte nye og strengere regler for EU-kontrollen. Da ble antall sjekkpunkter utvidet fra 85 til rundt 150.  Med reglene som trer i kraft i vinter blir det nå krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen.

Målet er bedre kontroller

Statens vegvesen opplyser at det til nå bare har vært stilt krav til virksomheten som utfører kontrollen. Nå blir det pålegg om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Målet skal være bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

–  Til sammen er det snakk om ni timer teori og 14 timer praktisk opplæring, som skal være gjennomført innen 20. mai 2021, sier Aasum, og forteller at alle hans mekanikere oppfyller de nye kravene.

Fortsatt samme pris

Og til de som frykter at de nye kravene vil føre til enda dyrere EU-kontroller, kan Atle Aasum berolige.

– Nei, vi kommer ikke til å øke prisene. Hos oss vil en vanlig EU-kontroll fortsatt koste 800 kroner.