Aasum bil jubilerer

I år feirer Aasum bil 25-årsjubileum som aksjeselskap. Men historien startet lenge før 1993.

Etter å ha fullført læretiden på Foss motor, den gang distriktets Fiat forhandler som lå ved Kiwi Gjemselund, begynte Ivan som bilmekaniker på OK`n på Langeland. Stasjonen heter i dag Circle K. Etter noen år på verkstedet begynte Ivan å se seg om etter noe eget. Han brukte ikke lang tid til å bestemme seg da anledningen bød seg til å overta Mobilstasjonen i Glommengata tidlig på 80 tallet. Der var det en løftebukk og en sluse som tidligere hadde vært en vaskehall.

Mobilen i Glommengata

På 80-tallet var det fremdeles lenge igjen til bensinstasjonene ble minikolonialer med rosinboller med kaffe på tilbud. Dieselbiler fikk ikke start om vinteren, og folk handlet lyspærer og viftereimer på Mobilen. Og Wunderbaum, selvsagt. Ivan Aasum holdt til på verkstedet, mens  to andre ansatte jobbet skift inne på stasjonen. Der ble Aasum Bil unnfanget og født. I dag er stasjonen for øvrig både nedlagt og nedbrent, og området fungerer som midlertidig parkeringsplass i påvente av en bedre skjebne.

For mye tjafs

Det var lange dager og hardt arbeid, og med årene ble det for mye bensinstasjon og for lite verksted for Ivan Aasum. Det som skulle i pumpetankene måtte betales på forskudd, og både papirmengder og annen administrasjon vokste jevnt og trutt. Sønnen til Ivan, Atle, hjalp til på stasjonen så ofte han kunne, og jobbet der et par år før militærertjenesten tok til. Knapt 30 år senere har han denne, tørre kommentaren:

– Det ble for mye tjafs. For mye jobb med for liten fortjeneste.

 

Flyttet til Rasta

På begynnelsen av 90-tallet tok Ivan Aasum farvel med bensinstasjonbransjen. Stasjonen skulle helautomatiseres, og Ivan Aasum fikk ikke fornyet leiekontrakten. Han flyttet

verkstedet til de gamle lokalene til Kongsvinger Bilrep på Rasta, og med på kjøpet fulgte den rutinerte mekanikeren Arne Christian Bye. Det var lastebiler, kraner, og beslektede gjenstander det handlet om på den

tiden. Og den virksomheten fortsatte helt til Bye sluttet på grunn av helsemessige årsaker på midten av 90-tallet. De to jobbet side ved side; Ivan Aasum med personbiler og Bye med de større og tyngre tingene. Da Bye forsvant ble Aasum Bil et rent personbilverksted.

Akjseselskap

De gjorde alt for hånd på den tiden. Det fantes ingen avanserte hjelpemidler på verkstedet. Ingen datamaskiner eller andre moderne bekvemmeligheter. Alt fra å besvare telefoner til å skrive regninger ble gjort med oljeskitne hender. De få, men betrodde medarbeiderne hos Aasum bil måtte reise rundt i området for å finne deler når det ble nødvendig. Og det var slett ikke sjelden. Så, tre år og 118 dager ut på 90-tallet ble familieforetaket til et aksjeselskap. 28. april 1993 så Aasum Bil AS dagens lys.

 

Første Automester i distriktet

Det skjedde mer med Aasum bil AS på 90-tallet. Ganske mye faktisk. Lastebilene ble etter hvert erstattet av stadig flere personbilbukker, og i 1995 ble verkstedet distriktets første til å bli innlemmet i Automesterkjeden. Asbjørn Ottesen ble sendt på 12 ukers intensivkurs på kjedens hovedkontor i Danmark for å bli en ordentlig, autorisert Automestermekaniker.

– Det skjedde mye med bilbransjen på den tiden. Ikke minst begynte elektronikken å gjøre seg gjeldende for alvor. Det var mye å sette seg inn i og enda mer å følge med på.

 

Tar 25 år til

I dag er det fem bukker i verkstedet til Aasum bil, og ordrebøkene er fulle i overskuelig fremtid. Atle Aasum har overtatt driften etter at faren gikk bort i 2016, like før han skulle blitt 70 år. Det meste av virksomheten er modernisert. Noe fordi det var påkrevd, andre fordi det stadig kommer nye pålegg og reguleringer.

– Dette er bransjen som ikke setter seg. Forutsetningene endrer seg hele tiden. Det kommer stadig noe nytt, slik som elbilene, for eksempel, og det er viktig for oss å følge med på det som skjer, sier nåværende eier Atle Aasum.

– Men vi skal fortsette å skru på biler og alt annet som rører på seg. Vi tar gjerne 25 år til!