Nytt utstyr på Aasum bil

Inne hos Aasum bil er det full rulle etter fellesferien. Atle forteller litt om den nye løftebukken og bremsetesteren som de monterte i ferien. Det er en Stertil Koni med 4000kg løftekapasitet.

Det er viktig at utstyret tilfredsstiller de satte krav som er på kontrollutstyr per dags dato og de nye krav som vil komme slik at trafikksikkerheten ivaretas. Krav til sikkerhet når det gjelder kjøretøy nå idag har blitt strengere.

Antall kontrollpunkter ved EU-kontroll økte fra 85 til ca. 150 fra fra 8. juni 2015.

Det setter også strengere krav til de som kontrollerer biler på EU kontroll. Alle fra Aasum bil blant annet skal på godkjenningskurs innen mai 2018, for å tilfredsstille de kommende krava som blir satt for å kunne godkjenne og kontrollere kjøretøy på EU kontroll.

EU skal halvere antall drepte og skadde innen 2020 i forhold til 2010. Bedre kvalitet på EU-kontroller skal gi sikrere bilpark og bidra til målet. (Siste avsnitt hentet fra www.vegnett.no)